Centrální školní jídelna Litoměřice (dále jen CŠJ), provozovna

 
a   plátce stravného:

Jméno* Příjmení* titul
Ulice, čp.*
PSČ*  Obec*

uzavírají dohodu o platebních a zúčtovacích podmínkách stravování v CŠJ pro:
(zvolte jednu z možností:)


         


Jméno* Příjmení* titul
Ulice, čp.*
PSČ* Obec*
Rodné číslo* (Údaj je nutný pro identifikaci platby zálohy)

Škola*   Třída*
Nyní zadejte číslo účtu, ze ktetrého Vám bude strháváno stravné:

Účet*   -   Kód banky*